Samsung GALAXY S5

G900IDVU1CQJ2

· thg 12 29, 2017
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S5 (SM-G900I) - Khu vực OPS

Tên máy Samsung GALAXY S5
Mã máy SM-G900I
Mã vùng OPS
AP/PDA

G900IDVU1CQJ2

CSC

G900IOPS1CQK1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 12 29, 2017
Key

cst4zsr3mq0kydpx

Current Version

G900IDVU1CQD1/G900IOPS1CQD1/G900IDVU1CQD1/G900IDVU1CQD1

Latest Version

G900IDVU1CQJ2/G900IOPS1CQK1/G900IDVU1CQK1/G900IDVU1CQJ2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G900IDVU1CQJ2_CL9465984_QB15508015_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G900IDVU1CQJ2_CL9465984_QB15508015_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G900IDVU1CQK1_CL9465984_QB15553471_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OPS_G900IOPS1CQK1_CL9465984_QB15553471_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.1.1)

Nougat(Android 7.1.1)

Nougat(Android 7.0)