Samsung GALAXY S5

G900HXXS1CQD2

· thg 5 04, 2017
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S5 (SM-G900H) - Khu vực INS

Tên máy Samsung GALAXY S5
Mã máy SM-G900H
Mã vùng INS
AP/PDA

G900HXXS1CQD2

CSC

G900HODD1CPH1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 5 04, 2017
Key

or44jabkv250udsq

Current Version

G900HXXS1CQD2/G900HODD1CPH1/G900HXXU1CPCA/G900HXXS1CQD2

Latest Version

G900HXXS1CQD2/G900HODD1CPH1/G900HXXU1CPCA/G900HXXS1CQD2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G900HXXS1CQD2_CL7760371_QB13198367_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G900HXXS1CQD2_CL7760371_QB13198367_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_G900HXXU1CPCA_REV00_CL2083128_RP0_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_G900HODD1CPH1_CL7889582_QB10736020_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.3)

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)