Samsung GALAXY S5

G900FXXS1CQD4

· thg 5 05, 2017
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S5 (SM-G900F) - Khu vực ROM

Tên máy Samsung GALAXY S5
Mã máy SM-G900F
Mã vùng ROM
AP/PDA

G900FXXS1CQD4

CSC

G900FROM1CQA2

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 5 05, 2017
Key

qo7z0nij2sc3sx23

Current Version

G900FXXS1CQD4/G900FROM1CQA2/G900FXXU1CQA3/G900FXXS1CQD4

Latest Version

G900FXXS1CQD4/G900FROM1CQA2/G900FXXU1CQA3/G900FXXS1CQD4

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G900FXXS1CQD4_CL9493471_QB13120509_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G900FXXS1CQD4_CL9493471_QB13120509_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G900FXXU1CQA3_CL9493471_QB12232154_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_ROM_G900FROM1CQA2_CL10496869_QB12375807_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.3)

Q(Android 10)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)