Samsung GALAXY S5

G900FXXU1CRA2

· thg 5 31, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S5 (SM-G900F) - Khu vực EUR

Tên máy Samsung GALAXY S5
Mã máy SM-G900F
Mã vùng EUR
AP/PDA

G900FXXU1CRA2

CSC

G900FEUR1CRA1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 5 31, 2018
Key

vvwt2liq1txndrh5

Current Version

G900FXXU1CRA2/G900FEUR1CRA1/G900FXXU1CQK3/G900FXXU1CRA2

Latest Version

G900FXXU1CRA2/G900FEUR1CRA1/G900FXXU1CQK3/G900FXXU1CRA2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G900FXXU1CRA2_CL12884729_QB16534923_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G900FXXU1CRA2_CL12884729_QB16534923_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G900FXXU1CQK3_CL12557498_QB15704233_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_EUR_G900FEUR1CRA1_CL12986928_QB16747884_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Q(Android 10)

R(Android 11)

SSP

Q(Android 10)