Samsung GALAXY S5

G900FXXU1CRA2

· thg 3 20, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S5 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S5
Mã máy SM-G900F
Mã vùng DBT
AP/PDA

G900FXXU1CRA2

Cập nhật 20 thg 3, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G900FXXU1CRA2

G900FDBT1CRB1

1.93 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

20 thg 3, 2018

N/A

N/A

1

G900FXXU1CRA2

G900FDBT1CRB1

1.42 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

20 thg 3, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin