Samsung GALAXY S5 Active

G870WVLU1CPF6

· thg 7 18, 2016
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S5 Active - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S5 Active
Mã máy SM-G870W
Mã vùng MTA
AP/PDA

G870WVLU1CPF6

Cập nhật 18 thg 7, 2016
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G870WVLU1CPF6

G870WOYA1CPF6

1.88 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

18 thg 7, 2016

N/A

N/A

1

G870WVLU1CPF6

G870WOYA1CPF6

1.41 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

18 thg 7, 2016

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.3)

Nougat(Android 7.0)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin