Samsung GALAXY S5 Active

G870WVLU1CPF6

· thg 7 18, 2016
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S5 Active (SM-G870W) - Khu vực MTA

Tên máy Samsung GALAXY S5 Active
Mã máy SM-G870W
Mã vùng MTA
AP/PDA

G870WVLU1CPF6

CSC

G870WOYA1CPF6

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 7 18, 2016
Key

jl8163rc2csedl8l

Current Version

G870WVLU1CPF6/G870WOYA1CPF6/G870WVLU1CPF6/G870WVLU1CPF6

Latest Version

G870WVLU1CPF6/G870WOYA1CPF6/G870WVLU1CPF6/G870WVLU1CPF6

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G870WVLU1CPF6_CL8455685_QB10065343_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G870WVLU1CPF6_CL8455685_QB10065343_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G870WVLU1CPF6_CL8455685_QB10065343_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OYA_G870WOYA1CPF6_CL8455685_QB10065343_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.3)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Nougat(Android 7.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)