Samsung GALAXY ALPHA

G850YDOS2BRK1

· thg 3 29, 2019
Lollipop(Android 5.0.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY ALPHA (SM-G850Y) - Khu vực INU

Tên máy Samsung GALAXY ALPHA
Mã máy SM-G850Y
Mã vùng INU
AP/PDA

G850YDOS2BRK1

CSC

G850YODD2BRK1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.0.2)
Cập nhật thg 3 29, 2019
Key

f306ekbskl000u23

Current Version

G850YDOS2BRK1/G850YODD2BRK1/G850YDDU2BPG2/G850YDOS2BRK1

Latest Version

G850YDOS2BRK1/G850YODD2BRK1/G850YDDU2BPG2/G850YDOS2BRK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G850YDOS2BRK1_CL8305443_QB20443304_REV03_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G850YDOS2BRK1_CL8305443_QB20443304_REV03_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_G850YDDU2BPG2_REV09_CL2127436_RP2_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_G850YODD2BRK1_CL7250386_QB20580699_REV03_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)