Samsung GALAXY ALPHA

G850FXXS2CQE6

· thg 6 12, 2017
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY ALPHA - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY ALPHA
Mã máy SM-G850F
Mã vùng BOG
AP/PDA

G850FXXS2CQE6

Cập nhật 12 thg 6, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G850FXXS2CQE6

G850FBOG2COJ2

1.20 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

12 thg 6, 2017

N/A

N/A

1

G850FXXS2CQE6

G850FBOG2COJ2

1.20 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

12 thg 6, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin