Samsung GALAXY ALPHA

G850FXXS2CQE6

· thg 6 12, 2017
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY ALPHA (SM-G850F) - Khu vực BOG

Tên máy Samsung GALAXY ALPHA
Mã máy SM-G850F
Mã vùng BOG
AP/PDA

G850FXXS2CQE6

CSC

G850FBOG2COJ2

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 6 12, 2017
Key

e3r5igfh8e0so5pf

Current Version

G850FXXS2CQE6/G850FBOG2COJ2/G850FXXU1COJ5/G850FXXS2CQE6

Latest Version

G850FXXS2CQE6/G850FBOG2COJ2/G850FXXU1COJ5/G850FXXS2CQE6

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G850FXXS2CQE6_CL5614954_QB13429412_REV03_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G850FXXS2CQE6_CL5614954_QB13429412_REV03_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_G850FXXU1COJ5_REV01_CLFULL_SYNC_RP1_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_BOG_G850FBOG2COJ2_CL5755905_QB6820215_REV03_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)