Samsung GALAXY S5 mini

G800R4VXS1BPL1

· thg 1 25, 2021
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S5 mini (SM-G800R4) - Khu vực USC

Tên máy Samsung GALAXY S5 mini
Mã máy SM-G800R4
Mã vùng USC
AP/PDA

G800R4VXS1BPL1

CSC

G800R4USC1BPL1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 1 25, 2021
Key

el45lw8rsygj1wy0

Current Version

G800R4VXS1BPL1/G800R4USC1BPL1/G800R4VXS1BPL1/G800R4VXS1BPL1

Latest Version

G800R4VXS1BPL1/G800R4USC1BPL1/G800R4VXU1BTI1/G800R4VXS1BPL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G800R4VXS1BPL1_CL7910155_QB11721117_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G800R4VXS1BPL1_CL7910155_QB11721117_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G800R4VXU1BTI1_REV00_CL_2000925.tar.md5

CSC FILE

CSC_USC_G800R4USC1BPL1_CL7910155_QB11721117_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.1)