Samsung Galaxy S20 FE

G780GXXU3AUH5

· thg 8 30, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G) - Khu vực THL

Tên máy Samsung Galaxy S20 FE
Mã máy SM-G780G
Mã vùng THL
AP/PDA

G780GXXU3AUH5

CSC

G780GXXU3AUH5

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 8 30, 2021
Key

q3tedjjq6r8dl37k

Current Version

G780GXXU1AUE2/G780GOLM1AUE2/G780GXXU1AUE2/G780GXXU1AUE2

Latest Version

G780GXXU3AUH5/G780GOLM3AUH5/G780GXXU3AUH5/G780GXXU3AUH5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G780GXXU3AUH5_CL22067965_QB42553557_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G780GXXU3AUH5_CL22067965_QB42553557_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G780GXXU3AUH5_CP20075444_CL22067965_QB42553557_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OLM_G780GOLM3AUH5_CL22067965_QB42553557_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OLM_G780GOLM3AUH5_CL22067965_QB42553557_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.3)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)