Samsung Galaxy S20 FE

G780GXXU3AUJ2

· thg 12 17, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G) - Khu vực PCT

Tên máy Samsung Galaxy S20 FE
Mã máy SM-G780G
Mã vùng PCT
AP/PDA

G780GXXU3AUJ2

CSC

G780GXXU3AUJ2

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 17, 2021
Key

pslkhviy6y2awmlp

Current Version

G780GXXU1AUD5/G780GOWA1AUD5/G780GXXU1AUD4/G780GXXU1AUD5

Latest Version

G780GXXU3AUJ2/G780GOWA3AUJ2/G780GXXU3AUJ3/G780GXXU3AUJ2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G780GXXU3AUJ2_CL22378117_QB45200049_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G780GXXU3AUJ2_CL22378117_QB45200049_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G780GXXU3AUJ3_REV00_CL2063700_UFS_QB_20886980.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWA_G780GOWA3AUJ2_CL22863385_QB45322186_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWA_G780GOWA3AUJ2_CL22863385_QB45322186_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.1.0)

Nougat(Android 7.0)