Samsung Galaxy S20

G780FXXS8CUKA

· thg 12 15, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S20 (SM-G780F) - Khu vực XNZ

Tên máy Samsung Galaxy S20
Mã máy SM-G780F
Mã vùng XNZ
AP/PDA

G780FXXS8CUKA

CSC

G780FXXS8CUKA

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 15, 2021
Key

p724qy446c961e88

Current Version

G780FXXS3CUD7/G780FOLM3CUD9/G780FXXS3CUD7/G780FXXS3CUD7

Latest Version

G780FXXS8CUKA/G780FOLM8CUJ5/G780FXXS8CUK9/G780FXXS8CUKA

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G780FXXS8CUKA_CL22470724_QB46833506_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G780FXXS8CUKA_CL22470724_QB46833506_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G780FXXS8CUK9_CP21268824_CL22470724_QB46823173_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OLM_G780FOLM8CUJ5_CL22542735_QB45326179_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OLM_G780FOLM8CUJ5_CL22542735_QB45326179_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Pie(Android 9)