Samsung Galaxy S20

G780FXXS8CUJ5

· thg 12 02, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S20 (SM-G780F) - Khu vực BVO

Tên máy Samsung Galaxy S20
Mã máy SM-G780F
Mã vùng BVO
AP/PDA

G780FXXS8CUJ5

CSC

G780FOWO8CUK2

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 02, 2021
Key

enpel8ya7genlteq

Current Version

G780FXXS3CUD7/G780FOWO3CUE1/G780FXXS3CUD7/G780FXXS3CUD7

Latest Version

G780FXXS8CUJ5/G780FOWO8CUK2/G780FXXS8CUJ5/G780FXXS8CUJ5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G780FXXS8CUJ5_CL22470724_QB45083620_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G780FXXS8CUJ5_CL22470724_QB45083620_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G780FXXS8CUJ5_CP20766568_CL22470724_QB45083620_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWO_G780FOWO8CUK2_CL22567991_QB45882426_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWO_G780FOWO8CUK2_CL22567991_QB45882426_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)