Samsung Galaxy S10 Lite

G770FXXS6EUL1

· thg 12 17, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S10 Lite (SM-G770F) - Khu vực VDF

Tên máy Samsung Galaxy S10 Lite
Mã máy SM-G770F
Mã vùng VDF
AP/PDA

G770FXXS6EUL1

CSC

G770FXXS6EUL1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 17, 2021
Key

vzuqm1fza7gg3m9c

Current Version

G770FXXS4EUE3/G770FOVF4EUB3/G770FXXS4EUE3/G770FXXS4EUE3

Latest Version

G770FXXS6EUL1/G770FOVF6EUI2/G770FXXS6EUL1/G770FXXS6EUL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G770FXXS6EUL1_CL22585458_QB47125148_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G770FXXS6EUL1_CL22585458_QB47125148_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G770FXXS6EUL1_CP21321840_CL22585458_QB47125148_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OVF_G770FOVF6EUI2_CL22624176_QB43987116_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OVF_G770FOVF6EUI2_CL22624176_QB43987116_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)