Samsung Galaxy S10 Lite

G770FXXU6EUJ3

· thg 12 14, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S10 Lite (SM-G770F) - Khu vực BTB

Tên máy Samsung Galaxy S10 Lite
Mã máy SM-G770F
Mã vùng BTB
AP/PDA

G770FXXU6EUJ3

CSC

G770FOBE6EUK1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 14, 2021
Key

viy12vju5aaxyf58

Current Version

G770FXXS4EUE3/G770FOBE4EUBA/G770FXXS4EUE3/G770FXXS4EUE3

Latest Version

G770FXXU6EUJ3/G770FOBE6EUK1/G770FXXU6EUJ2/G770FXXU6EUJ3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G770FXXU6EUJ3_CL22585458_QB44509709_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G770FXXU6EUJ3_CL22585458_QB44509709_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G770FXXU6EUJ2_CP20537138_CL22585458_QB44450689_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OBE_G770FOBE6EUK1_CL22585458_QB45902998_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OBE_G770FOBE6EUK1_CL22585458_QB45902998_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

R(Android 11)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)