Samsung Galaxy S10 Lite

G770FXXU6EUJ3

· thg 12 15, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S10 Lite (SM-G770F) - Khu vực BAT

Tên máy Samsung Galaxy S10 Lite
Mã máy SM-G770F
Mã vùng BAT
AP/PDA

G770FXXU6EUJ3

CSC

G770FXXU6EUJ3

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 15, 2021
Key

cfqyko76ptmzioat

Current Version

G770FXXU4EUBA/G770FOWE4EUB3/G770FXXU4EUB9/G770FXXU4EUBA

Latest Version

G770FXXU6EUJ3/G770FOWE6EUJ2/G770FXXU6EUJ2/G770FXXU6EUJ3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G770FXXU6EUJ3_CL22585458_QB44509709_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G770FXXU6EUJ3_CL22585458_QB44509709_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G770FXXU6EUJ2_CP20537138_CL22585458_QB44450689_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWE_G770FOWE6EUJ2_CL22802250_QB45005853_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWE_G770FOWE6EUJ2_CL22802250_QB45005853_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)