Samsung GALAXY GRAND Max

G7202DDU1BPI1

· thg 10 09, 2016
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY GRAND Max - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY GRAND Max
Mã máy SM-G7202
Mã vùng INS
AP/PDA

G7202DDU1BPI1

Cập nhật 9 thg 10, 2016
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G7202DDU1BPI1

G7202ODD1BPH1

819 MB

Lollipop(Android 5.1.1)

9 thg 10, 2016

N/A

N/A

1

G7202DDU1BPI1

G7202ODD1BPH1

819 MB

Lollipop(Android 5.1.1)

9 thg 10, 2016

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Gingerbread(Android 2.3.6)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.0.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Thông tin