Samsung GALAXY GRAND Max

G7202DDU1BPI1

· thg 10 09, 2016
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY GRAND Max (SM-G7202) - Khu vực INS

Tên máy Samsung GALAXY GRAND Max
Mã máy SM-G7202
Mã vùng INS
AP/PDA

G7202DDU1BPI1

CSC

G7202ODD1BPH1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 10 09, 2016
Key

vm5u9ub4cbl74vlq

Current Version

G7202DDU1BPI1/G7202ODD1BPH1/G7202DDU1BOJ3/G7202DDU1BPI1

Latest Version

G7202DDU1BPI1/G7202ODD1BPH1/G7202DDU1BOJ3/G7202DDU1BPI1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G7202DDU1BPI1_CL1129651_QB11078142_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G7202DDU1BPI1_CL1129651_QB11078142_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G7202DDU1BOJ3_REV00_CL_2016427.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_G7202ODD1BPH1_CL1080695_QB10534046_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.1.0)

R(Android 11)