Samsung Galaxy Xcover Pro

G715FNXXS9CUL2

· thg 12 13, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Xcover Pro (SM-G715FN) - Khu vực XEO

Tên máy Samsung Galaxy Xcover Pro
Mã máy SM-G715FN
Mã vùng XEO
AP/PDA

G715FNXXS9CUL2

CSC

G715FNOXM9CUL2

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 13, 2021
Key

n9u3mq7dbdbqlxu9

Current Version

G715FNXXU8CUE1/G715FNOXM8CUE1/G715FNXXU8CUE1/G715FNXXU8CUE1

Latest Version

G715FNXXS9CUL2/G715FNOXM9CUL2/G715FNXXS9CUL2/G715FNXXS9CUL2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G715FNXXS9CUL2_CL22496744_QB46913638_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G715FNXXS9CUL2_CL22496744_QB46913638_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G715FNXXS9CUL2_CP21274717_CL22496744_QB46913638_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_G715FNOXM9CUL2_CL22496744_QB46913638_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_G715FNOXM9CUL2_CL22496744_QB46913638_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.3)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)