Samsung Galaxy Xcover Pro

G715FNXXS9CUK1

· thg 11 24, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy Xcover Pro (SM-G715FN) - Khu vực EUR

Tên máy Samsung Galaxy Xcover Pro
Mã máy SM-G715FN
Mã vùng EUR
AP/PDA

G715FNXXS9CUK1

CSC

G715FNOXM9CUK1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 11 24, 2021
Key

3y738pklyjnpjswv

Current Version

G715FNXXU8CUE1/G715FNOXM8CUE1/G715FNXXU8CUE1/G715FNXXU8CUE1

Latest Version

G715FNXXS9CUK1/G715FNOXM9CUK1/G715FNXXS9CUK1/G715FNXXS9CUK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G715FNXXS9CUK1_CL22496744_QB45709561_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G715FNXXS9CUK1_CL22496744_QB45709561_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G715FNXXS9CUK1_CP20992518_CL22496744_QB45709561_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_G715FNOXM9CUK1_CL22496744_QB45709561_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_G715FNOXM9CUK1_CL22496744_QB45709561_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.1.1)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)