Samsung GALAXY GRAND2

G7102XWSBQA1

· thg 4 18, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY GRAND2 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY GRAND2
Mã máy SM-G7102
Mã vùng XSE
AP/PDA

G7102XWSBQA1

Cập nhật 18 thg 4, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G7102XWSBQA1

G7102OLBBNJ1

1014 MB

KitKat(Android 4.4.2)

18 thg 4, 2017

N/A

N/A

1

G7102XWSBQA1

G7102OLBBNJ1

1014 MB

KitKat(Android 4.4.2)

18 thg 4, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin