Samsung GALAXY GRAND2

G7102XWSBQA1

· thg 4 18, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY GRAND2 (SM-G7102) - Khu vực XSE

Tên máy Samsung GALAXY GRAND2
Mã máy SM-G7102
Mã vùng XSE
AP/PDA

G7102XWSBQA1

CSC

G7102OLBBNJ1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 4 18, 2017
Key

ua7c2rfrkipu0krb

Current Version

G7102XWSBQA1/G7102OLBBNJ1/G7102DXUBNH1/G7102XWSBQA1

Latest Version

G7102XWSBQA1/G7102OLBBNJ1/G7102DXUBNH1/G7102XWSBQA1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G7102XWSBQA1_CL3174120_QB12285057_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G7102XWSBQA1_CL3174120_QB12285057_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G7102DXUBNH1_REV00_CL_1674926.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_G7102OLBBNJ1_CL3105106_QB2767511_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)