Samsung GALAXY GRAND2

G7102DDSBQF1

· thg 6 30, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY GRAND2 (SM-G7102) - Khu vực INU

Tên máy Samsung GALAXY GRAND2
Mã máy SM-G7102
Mã vùng INU
AP/PDA

G7102DDSBQF1

CSC

G7102ODDBOB1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 6 30, 2017
Key

c0lkyhdh1qhhtgha

Current Version

G7102DDSBQF1/G7102ODDBOB1/G7102DDUBNK1/G7102DDSBQF1

Latest Version

G7102DDSBQF1/G7102ODDBOB1/G7102DDUBNK1/G7102DDSBQF1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G7102DDSBQF1_CL3250544_QB13828546_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G7102DDSBQF1_CL3250544_QB13828546_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G7102DDUBNK1_REV00_CL_1761107.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_G7102ODDBOB1_CL3250544_QB4064281_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Tizen 3.0.0.1

Marshmallow(Android 6.0.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Nougat(Android 7.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)