Samsung Galaxy J7 Max

G615FXXS2BUD2

· thg 5 25, 2021
Oreo(Android 8.1.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy J7 Max - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy J7 Max
Mã máy SM-G615F
Mã vùng INS
AP/PDA

G615FXXS2BUD2

Cập nhật 25 thg 5, 2021
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

1

G615FXXS2BUD2

G615FODD2BTA1

2.09 GB

Oreo(Android 8.1.0)

25 thg 5, 2021

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Oreo(Android 8.1.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin