Samsung Galaxy J7 Max

G615FXXS2BUD2

· thg 5 25, 2021
Oreo(Android 8.1.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J7 Max (SM-G615F) - Khu vực BNG

Tên máy Samsung Galaxy J7 Max
Mã máy SM-G615F
Mã vùng BNG
AP/PDA

G615FXXS2BUD2

CSC

G615FODD2BTA1

Phiên bản Android Oreo(Android 8.1.0)
Cập nhật thg 5 25, 2021
Key

qgf8vb3bwg4fjyqe

Current Version

G615FXXS2BUA1/G615FODD2BTA1/G615FXXS2BTE1/G615FXXS2BUA1

Latest Version

G615FXXS2BUD2/G615FODD2BTA1/G615FXXS2BTE1/G615FXXS2BUD2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G615FXXS2BUD2_CL17814974_QB39819668_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G615FXXS2BUD2_CL17814974_QB39819668_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G615FXXS2BTE1_CP16009679_CL17814974_QB31706879_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_G615FODD2BTA1_CL17814974_QB28702658_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_ODD_G615FODD2BTA1_CL17814974_QB28702658_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.3)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)