Samsung Galaxy On7 Refresh

G611FXXS2CTG3

· thg 7 31, 2020
Pie(Android 9)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy On7 Refresh (SM-G611F) - Khu vực NPL

Tên máy Samsung Galaxy On7 Refresh
Mã máy SM-G611F
Mã vùng NPL
AP/PDA

G611FXXS2CTG3

CSC

G611FODD2CTG3

Phiên bản Android Pie(Android 9)
Cập nhật thg 7 31, 2020
Key

og8c8vq58hi7r9xg

Current Version

G611FXXU1CSE2/G611FODD1CSD8/G611FDDU1CSD8/G611FXXU1CSE2

Latest Version

G611FXXS2CTG3/G611FODD2CTG3/G611FDDS2CTG3/G611FXXS2CTG3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G611FXXS2CTG3_CL16914823_QB33202420_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G611FXXS2CTG3_CL16914823_QB33202420_REV01_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5

FONT FILE

CP_G611FDDS2CTG3_CL1127100_QB16390690_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_G611FODD2CTG3_CL16914823_QB33202420_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_ODD_G611FODD2CTG3_CL16914823_QB33202420_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)