Samsung Galaxy J7 Prime

G610MUBS8CTH4

· thg 9 18, 2020
Oreo(Android 8.1.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J7 Prime (SM-G610M) - Khu vực DOR

Tên máy Samsung Galaxy J7 Prime
Mã máy SM-G610M
Mã vùng DOR
AP/PDA

G610MUBS8CTH4

CSC

G610MDOR8CTH1

Phiên bản Android Oreo(Android 8.1.0)
Cập nhật thg 9 18, 2020
Key

9tozhx25c8mitkwl

Current Version

G610MUBU6CSJ1/G610MDOR6CSJ1/G610MUBU6CSJ1/G610MUBU6CSJ1

Latest Version

G610MUBS8CTH4/G610MDOR8CTH1/G610MUBS8CTH3/G610MUBS8CTH4

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G610MUBS8CTH4_CL14381225_QB33773114_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G610MUBS8CTH4_CL14381225_QB33773114_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G610MUBS8CTH3_CP16625112_CL14381225_QB33773114_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_DOR_G610MDOR8CTH1_CL16994276_QB33772843_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_DOR_G610MDOR8CTH1_CL16994276_QB33772843_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Pie(Android 9)

Nougat(Android 7.0)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Q(Android 10)