Samsung GALAXY On7

G600FYVJS1BRH1

· thg 9 25, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY On7 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY On7
Mã máy SM-G600FY
Mã vùng ZTO
AP/PDA

G600FYVJS1BRH1

Cập nhật 25 thg 9, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G600FYVJS1BRH1

G600FYZTO1BRH1

1.52 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

25 thg 9, 2018

N/A

N/A

1

G600FYVJS1BRH1

G600FYZTO1BRH1

1.12 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

25 thg 9, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin