Samsung GALAXY On7

G600FYVJS1BRH1

· thg 9 25, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY On7 (SM-G600FY) - Khu vực ZTO

Tên máy Samsung GALAXY On7
Mã máy SM-G600FY
Mã vùng ZTO
AP/PDA

G600FYVJS1BRH1

CSC

G600FYZTO1BRH1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 9 25, 2018
Key

zdfc8coo4g2nor1n

Current Version

G600FYVJS1BRH1/G600FYZTO1BRH1/G600FYDDU1BPL1/G600FYVJS1BRH1

Latest Version

G600FYVJS1BRH1/G600FYZTO1BRH1/G600FYDDU1BPL1/G600FYVJS1BRH1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G600FYVJS1BRH1_CL10049980_QB19377922_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G600FYVJS1BRH1_CL10049980_QB19377922_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G600FYDDU1BPL1_CL9984606_QB11763487_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_ZTO_G600FYZTO1BRH1_CL10049980_QB19377922_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.3)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.2.2)