Samsung GALAXY On7

G600FYXXU1BRD2

· thg 5 08, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY On7 (SM-G600FY) - Khu vực INS

Tên máy Samsung GALAXY On7
Mã máy SM-G600FY
Mã vùng INS
AP/PDA

G600FYXXU1BRD2

CSC

G600FYODD1BRD2

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 5 08, 2018
Key

00ascsf2ou59zd0j

Current Version

G600FYXXU1BRD2/G600FYODD1BRD2/G600FYDDU1BRD1/G600FYXXU1BRD2

Latest Version

G600FYXXU1BRD2/G600FYODD1BRD2/G600FYDDU1BRD1/G600FYXXU1BRD2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G600FYXXU1BRD2_CL13437291_QB17784240_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G600FYXXU1BRD2_CL13437291_QB17784240_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G600FYDDU1BRD1_REV00_CL2289127_QB9524109.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_G600FYODD1BRD2_CL13437291_QB17784240_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

SSP

Pie(Android 9)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)