Samsung GALAXY On5

G550TUVU2AQC4

· thg 3 24, 2017
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY On5 (SM-G550T) - Khu vực TMB

Tên máy Samsung GALAXY On5
Mã máy SM-G550T
Mã vùng TMB
AP/PDA

G550TUVU2AQC4

CSC

G550TTMB2AQC4

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 3 24, 2017
Key

tmfeqlo834hxx0b9

Current Version

G550TUVU2AQC4/G550TTMB2AQC4/G550TUVU2AQC4/G550TUVU2AQC4

Latest Version

G550TUVU2AQC4/G550TTMB2AQC4/G550TUVU2AQC4/G550TUVU2AQC4

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G550TUVU2AQC4_CL8180604_QB12981519_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G550TUVU2AQC4_CL8180604_QB12981519_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_G550TUVU2AQC4_CL8180604_QB12981519_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_TMB_G550TTMB2AQC4_CL8180604_QB12981519_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_TMB_G550TTMB2AQC4_CL8180604_QB12981519_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0.1)

Lollipop(Android 5.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

Lollipop(Android 5.0.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)