Samsung GALAXY On5

G550FYXXU1CRF1

· thg 7 14, 2018
Nougat(Android 7.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY On5 (SM-G550FY) - Khu vực INS

Tên máy Samsung GALAXY On5
Mã máy SM-G550FY
Mã vùng INS
AP/PDA

G550FYXXU1CRF1

CSC

G550FYODD1CRF1

Phiên bản Android Nougat(Android 7.1.1)
Cập nhật thg 7 14, 2018
Key

ys0mh8jb5pdpkwnt

Current Version

G550FYXXU1CRF1/G550FYODD1CRF1/G550FYDDU1CRC1/G550FYXXU1CRF1

Latest Version

G550FYXXU1CRF1/G550FYODD1CRF1/G550FYDDU1CRC1/G550FYXXU1CRF1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G550FYXXU1CRF1_CL13870322_QB18696094_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G550FYXXU1CRF1_CL13870322_QB18696094_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_G550FYDDU1CRC1_CP9138433_CL13189405_QB17252395_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_G550FYODD1CRF1_CL13870322_QB18696094_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Q(Android 10)

Gingerbread(Android 2.3.6)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)