Samsung Galaxy J2 Prime

G532MUBU1ASA1

· thg 6 04, 2019
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J2 Prime (SM-G532M) - Khu vực TMM

Tên máy Samsung Galaxy J2 Prime
Mã máy SM-G532M
Mã vùng TMM
AP/PDA

G532MUBU1ASA1

CSC

G532MUWT1ASA1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 6 04, 2019
Key

72erfs4j1j1siv6p

Current Version

G532MUBU1ASA1/G532MUWT1ASA1/G532MUBU1ASA1/G532MUBU1ASA1

Latest Version

G532MUBU1ASA1/G532MUWT1ASA1/G532MUBU1ASA1/G532MUBU1ASA1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G532MUBU1ASA1_CL14373813_QB21546796_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G532MUBU1ASA1_CL14373813_QB21546796_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G532MUBU1ASA1_CL14373813_QB21546796_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_UWT_G532MUWT1ASA1_CL15207943_QB21587008_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_UWT_G532MUWT1ASA1_CL15207943_QB21587008_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)