Samsung GALAXY GRAND Prime

G531HXXS0AQF1

· thg 7 17, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY GRAND Prime (SM-G531H) - Khu vực PAK

Tên máy Samsung GALAXY GRAND Prime
Mã máy SM-G531H
Mã vùng PAK
AP/PDA

G531HXXS0AQF1

CSC

G531HOJV0AQD1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 7 17, 2017
Key

ufkuhupglbeam19e

Current Version

G531HXXS0AQF1/G531HOJV0AQD1/G531HXXU0AQC1/G531HXXS0AQF1

Latest Version

G531HXXS0AQF1/G531HOJV0AQD1/G531HXXU0AQC1/G531HXXS0AQF1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G531HXXS0AQF1_CL1185205_QB13915460_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G531HXXS0AQF1_CL1185205_QB13915460_REV01_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_G531HXXU0AQC1_CL1185205_QB12801903_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_G531HOJV0AQD1_CL1193845_QB13113734_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

SSP

Q(Android 10)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.1.1)