Samsung GALAXY GRAND Prime

G531FXXU1APG2

· thg 2 18, 2019
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY GRAND Prime (SM-G531F) - Khu vực ROM

Tên máy Samsung GALAXY GRAND Prime
Mã máy SM-G531F
Mã vùng ROM
AP/PDA

G531FXXU1APG2

CSC

G531FOXX1APG2

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 2 18, 2019
Key

hztqjyq33cyzf3kw

Current Version

G531FXXU1APG2/G531FOXX1APG2/G531FXXU1ASA5/G531FXXU1APG2

Latest Version

G531FXXU1APG2/G531FOXX1APG2/G531FXXU1ASA5/G531FXXU1APG2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G531FXXU1APG2_CL1070395_QB10327096_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G531FXXU1APG2_CL1070395_QB10327096_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_G531FXXU1ASA5_CL2079238_QB11735133_REV00_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_OXX_G531FOXX1APG2_CL1077515_QB10467062_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)