Samsung GALAXY GRAND Prime

G531FDDU1APJ2

· thg 11 17, 2016
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY GRAND Prime (SM-G531F) - Khu vực INS

Tên máy Samsung GALAXY GRAND Prime
Mã máy SM-G531F
Mã vùng INS
AP/PDA

G531FDDU1APJ2

CSC

G531FODD1APJ2

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 11 17, 2016
Key

p6e1v559zci29mc1

Current Version

G531FDDU1APJ2/G531FODD1APJ2/G531FDDU1APJ2/G531FDDU1APJ2

Latest Version

G531FDDU1APJ2/G531FODD1APJ2/G531FDDU1APJ2/G531FDDU1APJ2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G531FDDU1APJ2_CL1141289_QB11351846_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G531FDDU1APJ2_CL1141289_QB11351846_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_G531FDDU1APJ2_CL1141289_QB11351846_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_G531FODD1APJ2_CL1141289_QB11351846_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0.1)

Nougat(Android 7.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

KitKat(Android 4.4.2)