Samsung GALAXY GRAND Prime

G531FXXU1APG2

· thg 4 10, 2019
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY GRAND Prime (SM-G531F) - Khu vực FTM

Tên máy Samsung GALAXY GRAND Prime
Mã máy SM-G531F
Mã vùng FTM
AP/PDA

G531FXXU1APG2

CSC

G531FFTM1APA1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 4 10, 2019
Key

77ojsahuttbem2zk

Current Version

G531FXXU1APG2/G531FFTM1APA1/G531FXXU1ASA5/G531FXXU1APG2

Latest Version

G531FXXU1APG2/G531FFTM1APA1/G531FXXU1ASA5/G531FXXU1APG2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G531FXXU1APG2_CL1070395_QB10327096_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G531FXXU1APG2_CL1070395_QB10327096_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_G531FXXU1ASA5_CL2079238_QB11735133_REV00_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_FTM_G531FFTM1APA1_CL948127_QB8203228_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.1.0)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.0.1)

R(Android 11)

R(Android 11)