Samsung GALAXY GRAND Prime

G530TUVS2AQE3

· thg 6 09, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY GRAND Prime (SM-G530T) - Khu vực TMB

Tên máy Samsung GALAXY GRAND Prime
Mã máy SM-G530T
Mã vùng TMB
AP/PDA

G530TUVS2AQE3

CSC

G530TTMB2AQE3

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 6 09, 2017
Key

kvbfsp3izs25b5pu

Current Version

G530TUVS2AQE3/G530TTMB2AQE3/G530TUVS2AQE3/G530TUVS2AQE3

Latest Version

G530TUVS2AQE3/G530TTMB2AQE3/G530TUVS2AQE3/G530TUVS2AQE3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G530TUVS2AQE3_CL8702617_QB13584564_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G530TUVS2AQE3_CL8702617_QB13584564_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G530TUVS2AQE3_CL8702617_QB13584564_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_TMB_G530TTMB2AQE3_CL8702617_QB13584564_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.0.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)