Samsung GALAXY AVANT

G386T1UVU1AQD2

· thg 5 04, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY AVANT (SM-G386T1) - Khu vực TMB

Tên máy Samsung GALAXY AVANT
Mã máy SM-G386T1
Mã vùng TMB
AP/PDA

G386T1UVU1AQD2

CSC

G386T1TMB1AQD2

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 5 04, 2017
Key

5nqv9q9uv7zlkgck

Current Version

G386T1UVU1AQD2/G386T1TMB1AQD2/G386T1UVU1AQD2/G386T1UVU1AQD2

Latest Version

G386T1UVU1AQD2/G386T1TMB1AQD2/G386T1UVU1AQD2/G386T1UVU1AQD2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G386T1UVU1AQD2_CL4650398_QB13318173_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G386T1UVU1AQD2_CL4650398_QB13318173_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G386T1UVU1AQD2_CL4650398_QB13318173_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_TMB_G386T1TMB1AQD2_CL4650398_QB13318173_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tizen 2.4.0.7

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)