Samsung GALAXY CORE Prime

G361HXXS0AQD1

· thg 5 18, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY CORE Prime - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY CORE Prime
Mã máy SM-G361H
Mã vùng MYM
AP/PDA

G361HXXS0AQD1

Cập nhật 18 thg 5, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G361HXXS0AQD1

G361HOLB0APK3

730 MB

Lollipop(Android 5.1.1)

18 thg 5, 2017

N/A

N/A

1

G361HXXS0AQD1

G361HOLB0APK3

730 MB

Lollipop(Android 5.1.1)

18 thg 5, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin