Samsung GALAXY CORE Prime

G361HXXS0AQD1

· thg 5 18, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY CORE Prime (SM-G361H) - Khu vực MYM

Tên máy Samsung GALAXY CORE Prime
Mã máy SM-G361H
Mã vùng MYM
AP/PDA

G361HXXS0AQD1

CSC

G361HOLB0APK3

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 5 18, 2017
Key

0e6fjj8miqt9xekl

Current Version

G361HXXS0AQD1/G361HOLB0APK3/G361HXXU0AOL6/G361HXXS0AQD1

Latest Version

G361HXXS0AQD1/G361HOLB0APK3/G361HXXU0AOL6/G361HXXS0AQD1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G361HXXS0AQD1_CL899707_QB13297666_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G361HXXS0AQD1_CL899707_QB13297666_REV01_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_G361HXXU0AOL6_CL899707_QB7846137_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_G361HOLB0APK3_CL899707_QB11693264_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)