Samsung GALAXY CORE Prime LTE

G361FXXU1AOL1

· thg 2 14, 2019
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY CORE Prime LTE (SM-G361F) - Khu vực TMH

Tên máy Samsung GALAXY CORE Prime LTE
Mã máy SM-G361F
Mã vùng TMH
AP/PDA

G361FXXU1AOL1

CSC

G361FTMH1AOG1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 2 14, 2019
Key

qwc8c4zbeq3xnn4t

Current Version

G361FXXU1AOL1/G361FTMH1AOG1/G361FXXU1ASAD/G361FXXU1AOL1

Latest Version

G361FXXU1AOL1/G361FTMH1AOG1/G361FXXU1ASAD/G361FXXU1AOL1

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G361FXXU1AOL1_CL901875_QB7447428_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G361FXXU1AOL1_CL901875_QB7447428_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_G361FXXU1ASAD_CL2030491_QB11772338_REV01_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_TMH_G361FTMH1AOG1_CL699115_QB5562473_REV00_user_low_ship.tar.md5