Samsung GALAXY CORE Prime

G360TUVU2AQD1

· thg 4 17, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY CORE Prime - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY CORE Prime
Mã máy SM-G360T
Mã vùng TMB
AP/PDA

G360TUVU2AQD1

Cập nhật 17 thg 4, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G360TUVU2AQD1

G360TTMB2AQD1

879 MB

Lollipop(Android 5.1.1)

17 thg 4, 2017

N/A

N/A

1

G360TUVU2AQD1

G360TTMB2AQD1

879 MB

Lollipop(Android 5.1.1)

17 thg 4, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin