Samsung GALAXY CORE Prime

G360TUVU2AQD1

· thg 4 17, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY CORE Prime (SM-G360T) - Khu vực TMB

Tên máy Samsung GALAXY CORE Prime
Mã máy SM-G360T
Mã vùng TMB
AP/PDA

G360TUVU2AQD1

CSC

G360TTMB2AQD1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 4 17, 2017
Key

2txff8yjitn98z3n

Current Version

G360TUVU2AQD1/G360TTMB2AQD1/G360TUVU2AQD1/G360TUVU2AQD1

Latest Version

G360TUVU2AQD1/G360TTMB2AQD1/G360TUVU2AQD1/G360TUVU2AQD1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G360TUVU2AQD1_CL8702342_QB13116357_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G360TUVU2AQD1_CL8702342_QB13116357_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G360TUVU2AQD1_CL8702342_QB13116357_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_TMB_G360TTMB2AQD1_CL8702342_QB13116357_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

R(Android 11)

Tizen 2.4.0.7

R(Android 11)

Nougat(Android 7.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)