Samsung GALAXY CORE Prime

G360FYXXS2BRI1

· thg 11 29, 2018
Lollipop(Android 5.0.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY CORE Prime (SM-G360FY) - Khu vực INU

Tên máy Samsung GALAXY CORE Prime
Mã máy SM-G360FY
Mã vùng INU
AP/PDA

G360FYXXS2BRI1

CSC

G360FYODD2BRI1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.0.2)
Cập nhật thg 11 29, 2018
Key

o9diet69xk2nfk37

Current Version

G360FYXXS2BRI1/G360FYODD2BRI1/G360FYXXU2BPI3/G360FYXXS2BRI1

Latest Version

G360FYXXS2BRI1/G360FYODD2BRI1/G360FYXXU2BPI3/G360FYXXS2BRI1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G360FYXXS2BRI1_CL1123151_QB19916378_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G360FYXXS2BRI1_CL1123151_QB19916378_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_G360FYXXU2BPI3_REV00_CL2077334_QB5037482.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_G360FYODD2BRI1_CL1123151_QB19916378_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)