Samsung GALAXY CORE2

G355HXXS0APK2

· thg 1 19, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY CORE2 (SM-G355H) - Khu vực KSA

Tên máy Samsung GALAXY CORE2
Mã máy SM-G355H
Mã vùng KSA
AP/PDA

G355HXXS0APK2

CSC

G355HOJV0APJ1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 1 19, 2017
Key

j834rj59hote8fgg

Current Version

G355HXXS0APK2/G355HOJV0APJ1/G355HXXU0APF1/G355HXXS0APK2

Latest Version

G355HXXS0APK2/G355HOJV0APJ1/G355HXXU0APF1/G355HXXS0APK2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G355HXXS0APK2_CL9637966_QB11702155_REV04_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G355HXXS0APK2_CL9637966_QB11702155_REV04_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_G355HXXU0APF1_REV00.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_G355HOJV0APJ1_CL9173688_QB11216673_REV04_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Tizen 3.0.0.1

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.0.1)