Samsung GALAXY CORE2

G355HXXS0AQA1

· thg 4 26, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY CORE2 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY CORE2
Mã máy SM-G355H
Mã vùng INS
AP/PDA

G355HXXS0AQA1

Cập nhật 26 thg 4, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G355HXXS0AQA1

G355HODD0APJ3

602 MB

KitKat(Android 4.4.2)

26 thg 4, 2017

N/A

N/A

1

G355HXXS0AQA1

G355HODD0APJ3

602 MB

KitKat(Android 4.4.2)

26 thg 4, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.3)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin