Samsung GALAXY CORE Plus

G350XXUANB1

· thg 5 09, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY CORE Plus - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY CORE Plus
Mã máy SM-G350
Mã vùng XEO
AP/PDA

G350XXUANB1

Cập nhật 9 thg 5, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G350XXUANB1

G350OXAANB1

675 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

9 thg 5, 2014

N/A

N/A

1

G350XXUANB1

G350OXAANB1

675 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

9 thg 5, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Pie(Android 9)

R(Android 11)

R(Android 11)

Tizen 2.2.0

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin